plen

doświadczenie

Oddział Ratownictwa Medycznego,Września

Klient: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Września
Opis: budowa specjalistycznego obiektu medycznego z wyposażeniem instalacyjnym, w tym instalacje gazów medycznych; kubatura 5.400 m3
Laboratorium spożywczo-jakościowe, Poznań

Klient: Centralny Inspektorat Standaryzacji (obecnie: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych)
Opis: kompleksowa modernizacja budynku Centralnego Laboratorium w Poznaniu przy ul. Reymonta, wyposażonego w skomplikowane instalacje gazów technicznych oraz szereg instalacji zabezpieczających (detekcja gazów, kontrola dostępu)
Laboratorium spożywczo-jakościowe, Gdynia

Klient: Centralny Inspektorat Standaryzacji (obecnie: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych)
Opis: kompleksowa modernizacja budynku Centralnego Laboratorium w Gdyni przy ul. Piłsudskiego, wyposażonego w skomplikowane instalacje gazów technicznych oraz szereg instalacji zabezpieczających (detekcja gazów, kontrola dostępu)
Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny, Ciechocinek

Klient: 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Ciechocinku
Opis: budowa, modernizacja i przebudowa budynków uzdrowiskowych w kompleksie

Jubilat_CiechocinekAkademicki Zespół Opieki Zdrowotnej, Poznań

Klient: Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Opis: budowa obiektu mieszczącego zespół poradni dla studentów przy ul. Piątkowskiej