plen

zakres usług

inwestor zastepczy
nadzor Inwestorski
inzynier kontraktu

Podstawową świadczoną przez nas usługą jest Projekt Management, czyli kompleksowe prowadzenie inwestycji.

Świadczymy usługi pełniąc funkcje: inwestora zastępczego, inżyniera konsultanta, technicznego doradcy inwestycyjnego, weryfikatora dokumentacji projektowej, organizatora w zarządzaniu przedsięwzięciem inwestycyjnym, również w sektorze publicznym.

A.I.Terra, odwołując się do sprawdzonych form organizacji na zasadach GRI (Generalny Realizator Inwestycji), zapewnia obsługę na najwyższym poziomie profesjonalnym, proponując inwestorowi niezależnych od wykonawcy kierownika budowy i inspektora nadzoru. Takie rozwiązanie sprzyja lepszej kontroli nad procesem inwestycyjnym, optymalnemu doborowi wykonawców i ich rozliczeniu. Formuła Construction Managementu doskonale sprawdza się w wysoko rozwiniętych krajach, przy realizacji najbardziej wymagających inwestycji.

Od 1997 roku zakres naszych usług uzupełniliśmy o licencjonowane zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Wykonujemy czynności dotyczące całości procesu budowlanego:

•    doradztwo w zakresie organizacji procesu inwestycyjnego,

•    doradztwo techniczne,

•    kontrola wprowadzania zmian,

•    zarządzanie kosztami,

•    monitorowanie harmonogramu.

Faza przedinwestycyjna:

•    ocena lokalizacji,

•    program inwestycji,

•    analiza wykonalności inwestycji,

•    pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych dokumentów i ekspertyz,

•    negocjacje warunków partycypacyjnych z uczestnikami procesu.

Faza projektowa:

•    organizacja projektowania i przeprowadzenie wyboru biura projektów,

•    uzyskanie wymaganych zatwierdzeń i decyzji,

•    konsultacja projektów,

•    opiniowanie i ocena dokumentacji.

Faza przetargowa (wybór wykonawcy):

•    przygotowanie materiałów przetargowych,

•    ocena wiarygodności wykonawców,

•    prowadzenie przetargów na wykonawstwo robót,

•    kompletna obsługa przetargów.

Faza realizacji:

•    prowadzenie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach,

•    monitorowanie harmonogramu realizacji,

•    reprezentowanie inwestora.

Faza finalna:

•    kompletna obsługa odbioru końcowego,

•    uzyskanie wymaganych zatwierdzeń,

•    oddanie obiektu do użytkowania.

Faza eksploatacji:

•    przeglądy techniczne i gwarancyjne,

•    zarządzanie i administrowanie nieruchomością.

Jesteśmy gotowi świadczyć usługi typowego zastępstwa inwestorskiego w każdej fazie inwestycji lub wykonywać na rzecz klienta poszczególne usługi z wyżej opisanego zakresu.