plen

kariera

W związku z naszymi przyszłymi inwestycjami poszukujemy osób chętnych do współpracy z naszą firmą w zakresie pełnienia funkcji:

INSPEKTORA NADZORU ROBÓT SANITARNYCH

Od kandydatów oczekujemy:

wykształcenia wyższego technicznego (mgr inż. urządzeń sanitarnych)

doświadczenia przy realizacji inwestycji mieszkaniowych, biurowych, obiektów handlowych oraz użyteczności publicznej

posiadania uprawnień do kierowania robotami bez ograniczeń w zakresie budowy instalacji i urządzeń sanitarnych oraz do kierowania robotami budowlanymi w zakresie, w jakim roboty te wchodzą jako elementy budowlane do instalacji i urządzeń sanitarnych 

Jeśli spełniasz nasze wymagania prosimy o przesłanie  do nas aplikacji wpisując w temacie wiadomości IN-sanitarny