plen


Aktualności

Kolejna umowa z FUAM FUAM - budynek laboratoryjny B z pozwoleniem na użytkowanie. Trwają prace budowlane w budynku Sądu Okręgowego i Rejonowego w Poznaniu Zakończenie budowy Regionalnego Centrum Technologii i WIEDZY INTERIOR W Nowej Soli Odbiór zespołu Inkubatorów FUAM Zawarcie umowy z FUAM - projekt WASTE KLASTER

Odbiór zespołu Inkubatorów FUAM

W dniu 23.11.2012 r. podpisano protokół odbioru końcowego projektu pod nazwą Budowa Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii  - Materiały i Biomateriały oraz Technologie Informacyjne i Komunikacyjne, a tym samym zakończyła się sukcesem przeszło dwuletnia współpraca naszej firmy z Fundacją im. Adama Mickiewicza przy w/w projekcie.  

W chwili obecnej nadal współpracujemy przy realizacji II etapu rozbudowy, nadbudowy i częściowej rozbiórki budynku laboratoryjnego E.