plen


Aktualności

Agencja Inwestycyjna TERRA Inwestorem Zastępczym rozbudowy Piątkowskiej Szkoły Społecznej w Poznaniu Zakończenie budowy Wieży Kontroli Ruchu Lotniczego na lotnisku Poznań-Ławica Zakończenie budowy Urzędu Celnego w Zielonej Górze Zakończenie budowy nowego budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu Zakończenie robót budowlanych na linii kolejowej na odcinku Gądki - Poznań Krzesiny Sąd Okręgowy - skrócono okres realizacji inwestycji (budowa w toku).

Agencja Inwestycyjna TERRA Inwestorem Zastępczym rozbudowy Piątkowskiej Szkoły Społecznej w Poznaniu

Trwają prace projektowe rozbudowy szkoły przy ul. Stróżyńskiego. Budowie nowej sali gimnastycznej i nowych pomieszczeń lekcyjnych towarzyszy idea stworzenia powiązanych ze sobą wewnętrznymi traktami, obecnie odizolowanych obiektów oraz uzyskanie jasnych doświetlonych przestrzeni do nauki i rekreacji. 

Agencja Inwestycyjna TERRA oprócz prowadzenia pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego odpowiedzialna jest m.in. za nadzór nad projektowaniem, przeprowadzenie wyboru wykonawcy oraz rozliczenie inwestycji.