plen


Aktualności

Kolejna umowa z FUAM FUAM - budynek laboratoryjny B z pozwoleniem na użytkowanie. Trwają prace budowlane w budynku Sądu Okręgowego i Rejonowego w Poznaniu Zakończenie budowy Regionalnego Centrum Technologii i WIEDZY INTERIOR W Nowej Soli Odbiór zespołu Inkubatorów FUAM Zawarcie umowy z FUAM - projekt WASTE KLASTER

FUAM - budynek laboratoryjny B z pozwoleniem na użytkowanie.

W dniu 9. kwietnia 2013 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie budynku laboratoryjnego E., a tym samym został zrealizowany projekt WASTE - KLASTER -podnoszenia standardów gospodarowania odpadami przy wykorzystaniu nowych technologii. Inwestycja została zrealizowania w okresie czterech i pół miesiąca.W przedmiotowym obiekcie zlokalizowane są pomieszczenia laboratoryjne wysokiego standardu technologicznego (klimatyzacja, specjalistyczne chłodnictwo, gazy techniczne, systemy dezaktywacji i dezynfekcji) oraz specjalistyczne laboratorium radiowęglowe.