plen


Aktualności

Agencja Inwestycyjna TERRA Inwestorem Zastępczym rozbudowy Piątkowskiej Szkoły Społecznej w Poznaniu Zakończenie budowy Wieży Kontroli Ruchu Lotniczego na lotnisku Poznań-Ławica Zakończenie budowy Urzędu Celnego w Zielonej Górze Zakończenie budowy nowego budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu Zakończenie robót budowlanych na linii kolejowej na odcinku Gądki - Poznań Krzesiny Sąd Okręgowy - skrócono okres realizacji inwestycji (budowa w toku).

Zakończenie budowy nowego budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu

Dnia 22.12.2014 r., po ponad 4 letniej współpracy podpisano protokół odbioru końcowego budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Nadzór nad inwestycją prowadziliśmy od listopada 2010 r.
Pozwolenie na użytkowanie budynku uzyskano 16 miesięcy wcześniej niż pierwotnie planowano.
Wartość robót budowlanych wyniosła 106 718 919,78 zł.
Planowane uroczyste otwarcie nowego budynku Sądu Okręgowego nastąpi w maju.