plen


Aktualności

Agencja Inwestycyjna TERRA Inwestorem Zastępczym rozbudowy Piątkowskiej Szkoły Społecznej w Poznaniu Zakończenie budowy Wieży Kontroli Ruchu Lotniczego na lotnisku Poznań-Ławica Zakończenie budowy Urzędu Celnego w Zielonej Górze Zakończenie budowy nowego budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu Zakończenie robót budowlanych na linii kolejowej na odcinku Gądki - Poznań Krzesiny Sąd Okręgowy - skrócono okres realizacji inwestycji (budowa w toku).

Sąd Okręgowy - skrócono okres realizacji inwestycji (budowa w toku).

Strony procesu inwestycyjnego podpisały stosowne aneksy do umów w sprawie skrócenia o 15 miesięcy budowy budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu. Nowy termin przekazania budynku do użytkowania wyznaczono na styczeń 2015 r. Obecnie nadal trwają roboty instalacyjno - wykończeniowe. W najbliższym czasie uruchomiony zostanie węzeł cieplny, co ułatwi wykonywanie prac w okresie zimowym.

Poniżej budynek Sądu Okręgowego - stan na 31.08.2013 r.

20130830_sad_na_strone