plen


Aktualności

Agencja Inwestycyjna TERRA Inwestorem Zastępczym rozbudowy Piątkowskiej Szkoły Społecznej w Poznaniu Zakończenie budowy Wieży Kontroli Ruchu Lotniczego na lotnisku Poznań-Ławica Zakończenie budowy Urzędu Celnego w Zielonej Górze Zakończenie budowy nowego budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu Zakończenie robót budowlanych na linii kolejowej na odcinku Gądki - Poznań Krzesiny Sąd Okręgowy - skrócono okres realizacji inwestycji (budowa w toku).

Zakończenie robót budowlanych na linii kolejowej na odcinku Gądki - Poznań Krzesiny

Dnia 16 grudnia 2013 r. zakończone zostały trwające od końca września 2013 r. roboty budowlane na linii kolejowej nr 272 na odcinku Gądki - Poznań Krzesiny.
Przy realizacji inwestycji prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pełniliśmy usługę inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej.
Wartość robót budowlanych wyniosła ponad 15 mln PLN.