plen

doświadczenie

 Projekt Słońce 

Klient: MP Metalplast-Projekt Biuro Projektowo-Badawcze Sp. z o. o.
Opis: założenia ekonomiczne, organizacyjne i finansowe przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 

 Płyta Poznańska 

Klient: Poz-Building Sp. z o. o.
Opis: analiza branżowa rynku usług hotelarskich,parkingowych, powierzchni biurowych oraz powierzchni handlowo-usługowych.