plen

doświadczenie

Oddział banku, Poznań

Klient: Bank Zachodni S.A.
Opis: przebudowa i adaptacja obiektu ze stanu surowego zamkniętego do standardu bankowego; powierzchnia użytkowa 1.640 m2, kubatura 9.300 m3

Bank_Zachodni1Oddział banku, Poznań

Klient: Powszechny Bank Kredytowy S.A. (obecnie PeKaO S.A.)
Opis: całkowita przebudowa dwóch renesansowych kamienic w północnej pierzei Starego Rynku, a także odbudowa dwóch kamieniczek od strony ul. Kramarskiej wraz z łącznikiem w poziomie piwnic, parteru piętra wg projektu wykonanego przez zespół architektów pod kierownictwem arch. Pawła Handschuh. Zespół obiektów bankowych zrealizowany został na wysokim poziomie i to zarówno w zakresie rozwiązań funkcjonalnych, jakości robót budowlanych, jak estetyki wykończenia i wyposażenia budynków. Prace budowlanepoprzedzone zostały wnikliwymi badaniami archeologicznymi, w ich trakcie nastąpiło odtworzenie i konserwacja znacznych fragmentów średniowiecznych murów, posadzek i fresków

Powszechny_Bank_Kredytowy2Market, Poznań

Klient: Netto
Opis: budowa sklepu sieci Netto, przy ul. Serbskiej; powierzchnia użytkowa m2

634850227145170000Budynek biurowy wraz z placem manewrowym, Gdynia

Klient: Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
Opis: siedziba Ośrodka; obiekt biurowo-garażowego wraz z placem manewrowym do przeprowadzania egzaminów dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, zlokalizowanego przy ul. Opata Hackiego