plen

doświadczenie

Budynki prokuratur, Poznań

Klient: Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
Opis: modernizacja obiektów Prokuratur Rejonowych Poznań Wilda i Poznań Stare MiastoOddział banku, Poznań

Klient: Powszechny Bank Kredytowy S.A. (obecnie PeKaO S.A.)
Opis: całkowita przebudowa dwóch renesansowych kamienic w północnej pierzei Starego Rynku, a także odbudowa dwóch kamieniczek od strony ul. Kramarskiej wraz z łącznikiem w poziomie piwnic, parteru piętra wg projektu wykonanego przez zespół architektów pod kierownictwem arch. Pawła Handschuh. Zespół obiektów bankowych zrealizowany został na wysokim poziomie i to zarówno w zakresie rozwiązań funkcjonalnych, jakości robót budowlanych, jak estetyki wykończenia i wyposażenia budynków. Prace budowlanepoprzedzone zostały wnikliwymi badaniami archeologicznymi, w ich trakcie nastąpiło odtworzenie i konserwacja znacznych fragmentów średniowiecznych murów, posadzek i fresków

Powszechny_Bank_Kredytowy2Centrum dydaktyczne, Poznań

Klient: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Opis: przebudowa zabytkowego budynku handlowo-magazynowego BAZAR przy ul. Powstańców  Wlkp. na Centrum Dydaktyczne WSB w Poznaniu; prace obejmowały roboty budowlane i konserwatorskie oraz termomodernizację; kubatura 15.200 m3Biblioteka publiczna, Lublin

Klient: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Opis: rozbudowa zabytkowego gmachu głównego o 6-kondygnacyjny magazyn książek z częścią administracyjną i usługową w dolnych partiach budynku