plen

doświadczenie

Modernizacja placu drzewnego, Świecie

Klient: Frantschach Świecie S.A. (obecnie Mondi Świecie S.A.)
Opis: budowa - na obszarze 16 ha - urządzeń technologicznych, placów składowych o powierzchni 5,7 ha, obiektów kubaturowych o łącznej powierzchni 5.000 m2 (kubatura 60.000 m3) - hala korowalni i rębalni wraz z częścią biurową, budynku sortowni zrębków sosnowych, adaptacja budynku sortowni zrębków brzozowych, drogi i place, instalacje i sieci

_wiecie_1Centrum logistyczne, Plewiska k/Poznania 

Klient: Bertelsmann Service Center Poland (obecnie Arvato Bertelsmann)
Opis: budowa obiektu o powierzchni użytkowej przekraczającej 1,5 ha - budowa biurowca, hali produkcyjno-magazynowej

arvatologoduze1Centrum biurowo-magazynowo-serwisowe, Baranowo k/Tarnowa Podgórnego

Klient: Grundfos Pompy Sp. z o. o.
Opis: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę, przeprowadzenie przetargu na generalnego wykonawcę, wielobranżowy nadzór inwestorski i autorski, łącznie z przeprowadzeniem odbioru końcowego i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, doradztwo w całym zakresie prowadzenia inwestycji, przygotowanie i monitorowanie harmonogramu całego projektu

Grundfos_1Centrum produkcyjne, Złotkowo k/Poznania

Klient: Dimark Sp. z o. o.
Opis: budowa nowej siedziby firmy, tj. hali wraz z częścią biurową w Złotkowie gm. Suchy Las o łącznej kubaturze 11.250 m3

20130425_dimark_012Hala magazynowa, Baranowo k/Tarnowa Podgórnego

Klient: Hale Sp. z o. o. (DeMolen)
Opis: budowa hali magazynowej - usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji oraz usługi doradcze związane z realizacją inwestycji; obiekt o łącznej kubaturze ponad 14.000 m3

logo_De_Molen_R