plen

doświadczenie

Laboratoria spożywczo-jakościowe, Polska

Klient: Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Opis: weryfikacja dokumentacji projektowej; nadzór nad pracami romontowo-modernizacyjnymi w laboratoriach w Warszawie, Szczecinie, Lublinie i Białymstoku

ijhars_logoZespół specjalistycznych poradni, Poznań

Klient: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 w Poznaniu
Opis: modernizacja budynku pralni szpitala do celów organizacji zespołu poradni specjalistycznychZakłady Opieki Zdrowotnej, Poznań

Klient: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalnych w Poznaniu
Opis: kompleksowe termomodernizacje czterech poznańskich obiektów Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej; łączna kubatura budynków 42.550 m3

ZKZL_logo_nowe